Verlies de maat niet!
NL FR

Houd de maat!

De Week van het Hartritme is een initiatief van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA). Al 13 jaar maakt de vereniging elk jaar de Belgische bevolking bewust van de gevaren van hartritmestoornissen. De BeHRA streeft ernaar om het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms zelfs fatale, aandoeningen terug te dringen en de levenskwaliteit van hartpatiënten te verbeteren.

Zoals in alle domeinen is digitalisering steeds meer aanwezig en verbetert het ons dagelijks leven. Verschillende hulpmiddelen hebben de voorbije jaren ook hun intrede gedaan in het domein van de cardiologie. Hierdoor kunnen patiënten vanop afstand gescreend en gemonitord worden, wat maakt dat ze een normaal leven kunnen leiden zonder dat ze daarbij het persoonlijke contact met hun arts verliezen.

Daarom organiseert de BeHRA dit jaar de volgende belangrijke nationale acties:

  • Controleer uw hartritme door hier de risicotest te doen. Indien u een verhoogd risico vertoont, kunt u de FibriCheck-app gratis downloaden en gedurende één week, tussen 1 juni en 30 september 2022, dagelijks uw hartritme controleren. Tegelijkertijd neemt u deel aan het grote nationale onderzoek rond aritmie.
  • Tijdens de Week van het Hartritme vindt u ons in 3 shoppingcentra waar wij uw hartritme gratis testen:
    • Dinsdag 14 juni in Wijnegem shopping center van 10u00 – 17u00
    • Donderdag 16 juni in het Woluwe Shopping Center van 10u00 – 17u00
    • Vrijdag 17 juni in Shopping center Rive Gauche (Charleroi) van 10u00 – 17u00
  • Op 16 oktober vindt de ‘Restart a Heart Day’ plaats (Werelddag van de Hartreanimatie). Ter gelegenheid hiervan organiseert de BeHRA vanaf 1 oktober tot en met 16 oktober 2022 een nationale facebook wedstrijd waarbij u kans maakt op een automatische externe defibrillator (AED), aangeboden door Philips.

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar BeHRA@vademecom.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED