Verlies de maat niet!
De Week van het Hartritme
NL FR

Houd de maat!

De Week van het Hartritme is een initiatief van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA). Al 12 jaar maakt de vereniging elk jaar de Belgische bevolking bewust van de gevaren van hartritmestoornissen. De BeHRA streeft ernaar om het aantal slachtoffers van deze vaak ernstige, soms zelfs fatale, aandoeningen terug te dringen en de levenskwaliteit van hartpatiënten te verbeteren

Dit jaar heeft de BeHRA zichzelf heruitgevonden en zet ze eHealth in de kijker! Zoals in alle domeinen is digitalisering steeds meer aanwezig en verbetert het ons dagelijks leven. Verschillende hulpmiddelen hebben de voorbije jaren ook hun intrede gedaan in het domein van de cardiologie. Hierdoor kunnen patiënten vanop afstand gescreend en gemonitord worden, wat maakt dat ze een normaal leven kunnen leiden zonder dat ze daarbij het persoonlijke contact met hun arts verliezen.

Daarom organiseert de BeHRA dit jaar twee belangrijke nationale acties:
  • Controleer tussen 1 juni en 1 oktober gedurende één week gratis uw hartritme door hier de FibriCheck-app te downloaden, en neem tegelijkertijd deel aan het grote nationale onderzoek rond aritmie.
  • Op 16 oktober vindt de ‘Restart a Heart Day’ plaats (Werelddag van de Hartreanimatie). Ter gelegenheid organiseert de BeHRA de Grootste Online Reanimatiesessie!

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar BeHRA@vademecom.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED