Verlies de maat niet!
NL FR

Een AED of Automatische Externe Defibrillator is een toestel dat personen die getroffen zijn door een hartstilstand een elektrische schok kan geven om hun hart weer op te starten. AED’s zijn heel gebruiksvriendelijk zodat iedereen ze kan hanteren zonder enige training te hebben genoten. De instructies zijn steeds zeer duidelijk aanwezig, en vaak geeft het toestel zelfs mondelinge aanwijzingen.

Defibrillatoren zijn dikwijls te vinden in openbare plaatsen zoals gemeente- of stadhuizen, sportcentra, woonwijken, stations, maar ook op privédomein, zoals in restaurants, bedrijven, feestzalen, …

Een handig overzicht van de beschikbare AED’s in uw buurt vindt u hier.

Wanneer u een AED wil gebruiken, pas dan in eerste instantie op voor water. Leg het toestel niet in een plas en zorg dat ook het slachtoffer droog ligt. Aangezien water een zeer goede geleider is, loopt u anders een risico om zelf een schok te krijgen.

Zet vervolgens het toestel aan en luister naar of lees de instructies. U moet de borst van het slachtoffer ontbloten en de elektroden bevestigen zoals de AED aangeeft. Let erop dat alle metalen voorwerpen, zoals sieraden verwijderd zijn. Wanneer het slachtoffer piercings heeft of ingeplante toestellen zoals een pacemaker, bevestigt u de elektroden op enkele centimeters hiervandaan.

Als er meerdere personen aanwezig zijn, werk dan samen waarbij een iemand de defibrillator zoekt en bedient terwijl de andere blijft reanimeren.

Het toestel zal vervolgens nagaan of een schok nodig is. Als dit het geval is, zal de AED aangeven dat u hem kunt toedienen, of zal het toestel hem automatisch zelf geven. Hervat na de schok de hartmassage tot de hulpdiensten zeggen dat u mag stoppen of tot de persoon terug bij bewustzijn is. Blijf steeds bij het slachtoffer tot de hulpdiensten arriveren.

Op deze kaart vindt u een defibrillator in uw buurt. Indien u weet heeft van een apparaat dat niet op de kaart staat, kan u de exacte locatie steeds doormailen naar info@mijnhartritme.be en dan zal het toegevoegd worden (met dank aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar info@mijnhartritme.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED